Denní harmonogram


Příchod dětí do školky                                     

7:30 - 9:00

Samostatná práce s pomůckami, výtvarné činnosti, práce ve skupinách

7:30 - 9:30

Samostatná příprava svačiny, svačina,     úklid po svačině

8:30 - 9:45

Společný program na elipse

9:15 - 9:30

Příprava na pobyt venku a pobyt venku

9:45 - 12:00

Oběd, úklid po obědě

12:00 - 12:45

Odpočinek mladších dětí, čtení a vyprávění, ztišení starších dětí

12:45 - 14:00

Samostatná práce s pomůckami, výtvarné činnosti, práce ve skupinách, případně odpolední pobyt venku

14:00 - 16:15

Svačina, úklid po svačině

15:00 - 15:30

Vyzvedání dětí po celodenním programu

15:30 - 16:15

Odchod dětí do šatny

16:15

Odchod dětí domů

16:30