Denní harmonogram


Příchod dětí do školky                                     

7:30 - 9:00

Samostatná práce s pomůckami, výtvarné činnosti, práce ve skupinách

7:30 - 10:15

Samostatná příprava svačiny, svačina, úklid po svačině

8:30 - 10:15

Společný program na elipse - práce zaměřená na téma měsíce, zpívání, básničky

9:00- 9:20

Příprava na pobyt venku a pobyt venku

10:15 - 12:30

Oběd, úklid po obědě

12:30 - 13:15

Odpočinek mladších dětí, čtení a vyprávění, ztišení starších dětí

13:15 - 14:00

Samostatná práce s pomůckami, výtvarné činnosti, práce ve skupinách, případně odpolední pobyt venku

14:00 - 16:15

Svačina, úklid po svačině

15:00 - 15:30

Vyzvedání dětí po celodenním programu

15:30 - 16:15

Odchod dětí do šatny

16:15

Odchod dětí domů

16:30